การออกแบบเสื้อคู่

การจะตัดเย็บเสื้อผ้าหรือออกแบบเสื้อผ้าจะต้องมีการร่างแบบไว้ก่อนเพื่อที่จะทำให้เสื้อผ้าออกมาตามที่เราต้องการ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงการออกแบบเสื้อคู่ เป็นที่แน่สำหรับการออกแบบเสื้อคู่จะต้องวางแผนในการตัดเย็บมากกว่าเสื้อผ้าทั่วไป เพราะเป็นที่รู้อยู่ว่าเสื้อคู่เวลาใส่ด้วยกัน จะต้องออกแบบให้เหมือนกันหรือคล้ายกัน โดยการออกแบบเสื้อคู่จะมีแบบ 2 ลักษณะคือ การออกแบบบล็อคสกรีน และการออกแบบการตัดผ้า ในการออกแบบบล็อคสกรีนส่วนใหญ่แล้วจะออกแบบมาเหมือนกันระหว่างเสื้อผู้ชายและเสื้อผู้หญิง บ้างก็ออกแบบบนหน้าอกเสื้อ บ้างก็ออกแบบบนด้านหลังเสื้อ หรือบ้างก็ออกแบบทั้งบนหน้าอกเสื้อและด้านหลังเสื้อ ส่วนเสื้อผ้าที่ถูดสกรีนลงไปของผู้ชายจะเป็นรูปแบบปล่อยเสื้อลงมาไม่รัดรูป ส่วนเสื้อที่ถูกสกรีนของเสื้อผู้หญิงจะมีลักษณะรัดรูปเอวเล็กน้อย และส่วนในการออกแบบเสื้อคู่แบบในการตัดเย็บ จะออกแบบมาในการตัดที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากกว่าระหว่างเสื้อผู้หญิงและผู้ชาย บ้างอาจจะมีกระดุมเพิ่มมาบนเสื้อ หรือลวดลาย คอเสื้อ เป็นต้น เพื่อทำให้มีความแตกต่างกันกับเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชาย แต่ก็มีการออกแบบมาเหมือนกัน ซึ่งในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นการทำบล็อคสกีนหรือการตัดเย็บสำหรับทำการออกแบบเสื้อคู่แล้ว ก็ค่อนข้างที่จะวิถีวิถันหน่อย เพื่อที่จะให้ได้คอนเซ็ปว่าเป็นเสื้อคู่